PAMUK BORSA FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Günümüzde pamuk fiyatlarının belirlenmesinde en etkili borsalar, Memphis, New York ve Liverpool borsalarıdır.
 

Pamuk ve pamuklu ürünler, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda kısmen söz sahibi olduğu sektörlerin başında gelmektedir ve Türkiye, dünyada pamuk fiyatları konusunda en önemli endeks olarak kabul edilen Cotlook A endeksini oluşturan 13 ülkeden birisidir.
 

Pamuk piyasalarında gerek üretici gerekse de sanayici açısından en önemli sorun fiyat oluşumudur. Tekstil ve konfeksiyon sanayi uluslararası ticaret ortamında giderek güçlenen rekabetçi ortamda dünya fiyatlarından girdi temin etmek istemektedir. Aynı şekilde üretici de pamuğunu dünya fiyatlarından satmak istemektedir. İzmir Ticaret Borsası’nda oluşturulan vadeli işlemler piyasası bu amaca yönelik olarak kurulmuştur.

Ülkemizde spot pamuk fiyatlarının düzenli olarak oluştuğu tek borsa İzmir Ticaret Borsası ‘dır. İzmir Ticaret Borsası pamuk korbeyinde her gün pamuk arz ve talebi piyasa koşullarında karşı karşıya gelmekte ve güncel piyasa fiyatı belirlenmektedir. Her iş günü saat 12:20 ile 12:30 arasındaki 10 dakikalık zaman diliminde pamuk korbeyinde sesli teklif-kabul yöntemiyle (open-outcry) yapılan alım satımlarda cari piyasa fiyatı oluşmakta ve kamuoyuna ilan edilmektedir.”
 

Vadeli işlem piyasalarının Türkiye’de, finans piyasalarını, kredi mekanizmasını, üretim ve dış ticaret faaliyetlerini tamamlayıcı bir yapı göstereceği tartışma götürmez bir gerçektir. Vadeli işlemler piyasasının genel fayda fonksiyonu şu şekilde özetlenebilir:
 

Pamuk fiyatlarının uluslararası piyasa şartları içerisinde gerçekçi bir şekilde oluşması sağlanacaktır. Piyasaların işleyişindeki kolaylık ve hız pamuk fiyatlarında daha iyi bir istikrar temin edecektir. Pamuk vadeli işlemler borsası, piyasada ürün arzının kesikli, ancak talebinin sürekli olmasından doğan yapısal sorunları ve dengesizlikleri gidererek devletin destekleme ihtiyacına bağlı olarak üstlendiği mali yükü azaltacaktır.
 

Tekstil ve konfeksiyon sanayicileri ise, pamuk fiyatlarındaki çift yönlü hareketlenmelerden doğan fiyat riskini finans kesimine aktararak, risklerini dengeleme olanağına kavuşabileceklerdir. Aynı zamanda, üreticiler uzun vadeli satış ve üretim bağlantıları yapma imkanı bulacaklardır. Sanayici borsadan aldığı fiyat sinyallerini değerlendirerek istikrarlı fiyat üzerinden girdi temin edebilecek, borsada oluşan fiyatlara bakarak üretim maliyetlerini ve satış fiyatını gerçekçi bir şekilde planlayıp, dış ve iç piyasaya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilecektir.
 

Ülkemiz Ege pamuğu Memphis pamuğu ayarına yakın olarak nitelendirilmektedir. GAP pamuğu Liverpool A, Çukurova Pamuğu ise Liverpool B Endeksi baz alınarak değerlendirilmektedir.
 

Tablo 16 - Borsa Fiyatları (TL/KG)
 

Tarih

ST1 URFA ROLL TL/Kg

ST1 URFA ROLL cent/kg

ST1 EGE ROLL TL/Kg

ST1 EGE ROLL cent/kg

LİVERPOL A cent/kg

AMERİKAN (31-3-36) CIF Mersin Cent/kg

Ocak 09

 

 

1.87

121,08

127,02

138,00

Şubat 09

 

 

2.10

129,52

122,37

132,00

Mart 09

 

 

2.07

120,01

113,51

126,00

Nisan 09

 

 

2.16

134,48

124,19

131,00

Mayıs 09

2.05

132,49

2.44

157,05

136,57

148,00

Haziran 09

2.03

132,36

2.47

160,62

135,57

143,00

Temmuz 09

 

 

2.50

163,85

142,72

154,00

Ağustos 09

 

 

2.49

166,43

141,37

155,00

Eylül 09

2.11

141,83

2.52

169,26

140,20

161,00

Ekim 09

2.07

141,24

2.39

162,88

146,51

168,00

Kasım 09

2.23

151,33

2.50

168,51

156,50

182,00

Aralık 09

2.55

170,00

2.73

172,64

168,92

188,00

Ocak 10

2.72

184,56

2.69

175,21

170,74

186,00

Şubat 10

2.85

188,67

2.78

184,19

174,26

189,00

Mart 10

3.05

197,71

3.15

204,07

190,37

205,00

Nisan 10

3.10

207,35

3.40

227,40

192,11

215,00

Mayıs 10

3.40

221,00

3.50

225,00

192,41

220,00

Haziran 10

3.70

237,00

3.75

240,00

192,63

225,00

Kaynak: TOBB
 

Ülkemizde pamuk üretiminin gerilemesindeki temel nedenlerden biri, artan maliyetlere karşılık pamuk fiyatlarının cari olarak aynı seviyelerde kalmasına rağmen fiyatların reel olarak gerilemesidir.

Son dönemde dünya pamuk fiyatlarındaki artış ülkemize de yansımıştır. 2009 Ocak ayından itibaren hareketlenen pamuk fiyatları özellikle 2009/10 sezonundan sonra önemli bir artış göstermiş ve Mayıs 2010’da 3.40 TL/Kg’a ulaşmıştır.
 

Grafik – 4 Borsa Fiyatları (Cent/Kg.)
 

Borsalarda genel olarak Lif Pamuk (1 Kg lif pamuk = 2,64 Kg kütlü pamuk) işlem görmektedir. Fiyat farklılıkları dış borsa fiyatları ve döviz kurlarında gözlenen değişimlerin yansımasıyla ortaya çıkmaktadır. Ancak son dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerin ve üretimi ve ticareti elinde bulunduran ülkelerin üretim miktarı ve stok miktarındaki artışa rağmen ticaret boyutunda gözlenen dalgalanmalar iç ve dış borsa fiyatlarında farklılıklara neden olmaktadır.

KONTEYNER TAKİP
İPLİK NUMARA ÇEVİRİCİ
  Lütfen bir birim seçin ve numara girin.
Birim Seçiniz Numara Giriniz
Ne
Nm
Tex
Denye